30 ივლისში, ორშაბათი
24 ივლისში, სამშაბათი
19 ივლისში, ხუთშაბათი
18 ივლისში, ოთხშაბათი
17 ივლისში, სამშაბათი
14 ივლისში, შაბათი
12 ივლისში, ხუთშაბათი
10 ივლისში, სამშაბათი
09 ივლისში, ორშაბათი
07 ივლისში, შაბათი
05 ივლისში, ხუთშაბათი
04 ივლისში, ოთხშაბათი